Kehai to Yoin

cover art

by Harada Ikuko
2nd solo release

  1. Yawarakakute Kimochi Ii Kaze
  2. Piano (ぴあの, distinct from the song ピアノ on Kemono to Mahou)
  3. Kehai to Yoin (instrumental)
  4. Ai no Kodomo (demo)
  5. Drifter
  6. Oyasumi